‘ఆర్థిక సర్వే’కు ప్రాధాన్యత ఎందుకంటే…

Economic Survey 2020-21

ఆర్థిక సర్వేకు ప్రాధాన్యత ఎందుకంటే!! ఏటా కేంద్ర బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టే ముందు రోజు ‘ఆర్థిక సర్వే’ నివేదిక విడుదల అవుతుంది. Read More …